cs go

 1. EuguneID
 2. Gazzi
 3. Dabye
 4. Dabye
 5. Dabye
 6. Dabye
 7. Dabye
 8. FrozDark
 9. Dabye
 10. Dabye
 11. f0rezt
 12. ThomasBanq
 13. apam19991
 14. Gazzi
 15. Gazzi
 16. Gazzi
 17. SHAREN
 18. killer4029
 19. CreatorNikita
 20. e_zhuravlev