карты

 1. Dreizehnt
 2. Big
 3. Emiouzz
 4. Леонид13
 5. EuguneID
 6. e_zhuravlev
 7. e_zhuravlev
 8. OnlyReFLeX
 9. Святослав124
 10. Amirsz
 11. Larsalex
 12. Yooki
 13. Yooki
 14. FrozDark
 15. AS TRO
 16. all
 17. AlmazON